KITT túraszabályzat

Ez a Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrájának mindenkori túraszabályzata. Az itt leírtak kötelezőek minden KITT-en résztvevő túrázó számára. A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítás után a túraszabályzatot nem módosítják. Az eligazításig a változtatás jogát fenntartják.

Nevezés:

1) A túrára általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok nevezhetnek.

a. Egyetemista csapatok/csapattagok csak kivételes esetben, rendezői engedéllyel indulhatnak a túrán.

2) A túrára 3-4-5-6 fős csapatok nevezhetnek.

a. További tagok csak kivételes esetben, rendezői engedéllyel indulhatnak egy csapatban.

3) Amennyiben egy csapat összes tagja kiskorú, a csapathoz csatlakozhat egy felnőtt kísérőszemély.

a. A csapatlétszám így sem lépheti túl a 6 főt.

b. A kísérőszemély az őrzött objektumokon lévő feladatok megoldásában nem segíthet.

4) A nevezési űrlap kitöltése után 7 nap áll rendelkezésre a nevezési díj befizetésére.

a. Ennek elmaradása esetén a csapatot töröljük a résztvevő csapatok közül.

5) A regisztrációs űrlapon megadott adatok elírásáért a szervezők felelősséget nem vállalnak!

6) A nevezési díj befizetése után pénzt visszautalni nem áll módunkban.

a. Kivételt képez ez alól az, ha a rendezvényt nem tudjuk megtartani.

Indulási feltételek:

1) A túrán csak előre benevezett, a nevezési űrlapot hiánytalanul kitöltött és a nevezési hozzájárulást befizetett csapat indulhat.

a. A csapat összetételének változását előzetesen vagy legkésőbb a helyszíni regisztrációkor jelezni kell a túra szervezőinek.

2) A helyszíni regisztrációnál a csapat kérésre köteles bemutatni az esetleges kedvezményt biztosító iratot és/vagy a nevezési díj befizetésének visszaigazoló iratát.

3) A túrán mindenki csak saját felelősségére indulhat.

a. Kiskorú esetén törvényes képviselője beleegyezése is szükséges.

4) A túrán minden résztvevő csakis kitöltött felelőségvállalási nyilatkozattal indulhat.

a. Kiskorú esetén törvényes képviselője beleegyezése is szükséges.

5) Az a csapat, amely a helyszíni regisztrációs időszak végéig nem érkezik meg a túrabázisra, nem indulhat a túrán.

6) A túrán kábítószer vagy alkohol befolyása alatt álló személy nem indulhat.

7) A túrán a részvétel megtagadható, ha a kötelezően kért felszerelést a csapatok a rajtnál nem tudják bemutatni.

a. Csapatonként kötelező: a tájegység turistatérképe, mobiltelefon, toll.

b. Egyénileg kötelező: láthatósági mellény, váltócipő vagy papucs (a bázisra nem lehet túra bakanccsal belépni), bögre (az állomásokon adott frissítőhöz).

8) A túra zord időjárási körülmények esetén is megrendezésre kerül.

A túra feladása:

1) A túra bármilyen okból történő feladását a szervezői segélyhívószámon jelenteni kell.

2) A feladás időpontját, valamint a csapattag nevét a menetlevélen fel kell tüntetni.

3) A túrát feladó csapattag innentől kezdve nem segíthet a csapatának.

4) Minden túrát feladó csapattag 50 pont levonást eredményez a csapatának.

5) A csapat létszáma 3 fő alá nem csökkenhet.

a. Ellenkező esetben a versenyről a csapatot kizárjuk.

A pálya:

1) A tájegység területén őrzött (ún. checkpoint) és őrizetlen (ún. fakultatív) objektumok kerültek kijelölésre.

a. Ezen pontok helyét a csapatok a pecsételőfüzetben ismerhetik meg.

2) A pontok érintési sorrendje tetszőleges.

Őrzött objektum (ún. checkpoint):

1) A checkpointok mindig egy kijelölt erdei pihenőhely, tűzrakóhely, forrás stb. környékén találhatóak.

2) A checkpointokon pontőrök fogadják a túrázókat.

a. Ők a checkpointokra érkező csapatokat frissítővel látják el,

b. elhelyezik a checkpoint érintését igazoló pecsétet,

c. feladatokat adnak a csapatoknak, melyek megoldása nem kötelező, de plusz pontot érhetnek,

d. illetve a csapatok magatartását is pontokkal értékelhetik.

3) Az őrzött pontok csak egy bizonyos időszakban tartanak nyitva.

a. A nyitvatartási időn túl érkező csapatok checkpointot való érintését nem tudjuk ellenőrizni, ezért ez nem jelent pontot.

b. A pontos nyitvatartási időt, ezen objektumok érintését jelentő és az ott feltett feladatok sikeres megoldásával szerezhető pontok számát a túrát megelőző eligazításon ismertetjük a csapatokkal.

Őrizetlen objektum (ún. fakultatív pont):

1) A fakultatív pontok általában egy rögzített tereptárgyra vonatkozóan kerülnek meghatározásra, ahol a résztvevőknek egy feltett kérdésre kell válaszolniuk (pl. Milyen anyagból van kirakva a csobogó kút forrásfoglalása?; Hány lépcsőfok vezet fel a Kis rét melletti vadászlesre?; Melyik évben építették a Körös kilátót, a feljáratánál elhelyezett tábla szerint?).

a. Az objektumoknál feltett sikeres kérdés megválaszolása esetén járó pontok számát és a pontos kérdéseket a túra előtti eligazításon, illetve a pecsételőfüzetben ismertetjük a résztvevőkkel.

2) A fakultatív pontokon nincsenek pontőrök sem más szervezők. A kérdés megválaszolásában tehát a csapat magára van ítélve.

Egyéb pontozási szabályok:

1) Minden pontszerzési lehetőség pontos értékét és a szintidőt a túra előtti eligazításon, vagy legkésőbb a pecsételőfüzetben adjuk tudomására a csapatoknak.

2) A mindenkori max. szintidő 12-18 óra között mozog.

a. Időtúllépés esetén minden megkezdett 15 percért az összpontszám 5%-a kerül levonásra.

b. Egy órát meghaladó késés esetén a csapatot kizárjuk a versenyből.

3) A túrát megelőzően minden csapat kap egy szemeteszsákot. A zsákba lehetőségük van a saját hulladékuk és az erdőben talált szemét gyűjtésére.

a. A megtöltött zsák felmutatása a bázisra való visszaérkezéskor plusz pontot jelent.

4) Egyedi csapatzászló vagy -póló viselését extra pontokkal jutalmazzuk.

a. Igénytelen munkát nem fogadunk el.

b. A zászlónak/pólónak utalni kell a túrára és/vagy a csapat nevére.

c. Annak hordása/viselése nem kötelező az egész túra során, csak az indításkor és a csapatkép készítésekor.

5) A pecsételőfüzetben található bibliai kérdések helyes válasza plusz pontot ér.

6) A túrázás során talált kéktúra pecsétek plusz pontot jelentenek.

a. Ezekből max. 3 db gyűjthető.

Mozgó pontőrök:

1) A mozgó pontőrök fényképeket készíthetnek az útközben ellenőrzött csapatokról, és ellenőrizhetik a menetlevélben már kitöltött fakultatív kérdéseket.

a. Ellenőrzés céljából a pecsételőfüzet átadása a mozgó pontőr számára kötelező.

2) A mozgó pontőrök megalapozott gyanú esetén a résztvevőket alkoholszint szondával megmérhetik.

a. Ennek a mérésnek a megtagadóját a rendezvényről azonnali hatállyal kitilthatják.

3) A mozgó pontőrök a vizsgált csapatokat mínusz és plusz pontokkal is jutalmazhatják.

b. Ezek lehetséges értékét a túra előtti eligazításon, vagy legkésőbb a pecsételőfüzetben adjuk tudomására a csapatoknak.

a. A mozgó pontőrök feladata a csapatok ellenőrzése és nem pontelőnnyel járó segítése!

Értékelés:

1) A túra teljesítettnek minősül és értékelhető, ha a csapat

a. legalább 1 értékelhető választ adott a fakultatív objektumokra,

b. legalább 2 őrzött ellenőrzőpontot érintett és ezt pecséttel is igazolni tudja,

c. és a menetlevelét leadja.

2) A túrát az a csapat nyeri meg, amely az esetleges levonások után a legtöbb pontot gyűjti össze.

3) Pontegyenlőség esetén a sorrend a következő rendszer szerint alakul: rövidebb menetidő, több őrzött objektum érintése, őrzött objektumokon elért több pont.

4) A túrán résztevő egyetemista csapatokat a hivatalos eredménybe nem számítjuk bele, de eredményüket külön közöljük.

További rendelkezések:

1) A helyszíni regisztrációkor kapott túra karszalag viselése kötelező a rendezvény ideje alatt.

2) A túra során kötelező napnyugtától pirkadatig a túrabázis területén kívül a láthatósági mellény viselete.

a. A szabály megszegőit mínusz pontokkal büntetjük, többszöri felszólítás esetén pedig kizárhatjuk a rendezvényről.

3) A csapatnak a pecsételőfüzet átvételétől számított fél órán belül el kell hagyni a túrabázist.

a. A szabály megszegése csak szóbeli figyelmeztetést von maga után.

4) A túra folyamán szigorúan tilos letérni a jelzett turistautakról!

a. Kivétel, ha a pont csak egy rövid egyéb jelzésű útszakaszon keresztül közelíthető meg.

5) A túra folyamán a részvevőknek tilos alkohol tartalmú italt fogyasztaniuk, kedélyjavító- vagy kábítószert használniuk!

a. A szabályt megsértőknek azonnali kizárás és utólagos szankció (akár a későbbi rendezvényeinkről való eltiltás is) jár.

6) A túra folyamán a csapatoknak tilos szétválniuk! A csapattagoknak végig úgy kell közlekedniük, hogy a csapat egysége távolról is látható legyen.

a. Amennyiben egy csapat szétválik, akkor első alkalommal a pontjai 50%-át vonjuk le a csapattól, második alkalommal pedig kizárjuk őket a túráról.

7) A túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni!

a. Tömegközlekedési eszköz vagy egyéb jármű igénybevétele kizárólag a túra feladása esetén, és a szervezők engedélyével lehetséges.

b. A szabály megszegése minden egyéb esetben a túráról való kizárást vonja maga után!

8) Ha a csapat jogszerűtlen módon, internetes kereséssel vagy más csapattól szerez választ a fakultatív pontok kérdéseihez, úgy az összpontszám 50%-a kerül levonásra!

9) Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése, megverése stb. - de egy jót szót, csokoládét, édességet szívesen fogadnak.

10) A természeti és épített értékek rongálása, a környező településeken élő emberek és a vadon élő állatokat zavarása, zaklatása, illetve a szemetelés tilos!

a. Amennyiben egy csapatot, csapattagot rongáláson, rendbontáson, különböző kihangosító eszközök használatán, vagy szemetelésen tetten érünk, akkor első alkalommal az összpontszám 50%-a kerül levonásra a csapattól, második alkalommal pedig kizárjuk őket a túráról!

11) Valamennyi bűntetőpont a csapat menetlevelére kerül felírásra.

12) A szervezők autóval csak a sérült, mozgásképtelen embereket szedik össze, őket is a legközelebbi műútig le kell vinni a csapatnak.

13) A szervezők semmilyen anyagi felelősséget nem vállalnak az esetleges incidensek következményében!